Varausehdot

Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy noudattaa majoituspalvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysivaltainen.

VARAAMINEN JA MAKSU

Tehtyään varauksen asiakas saalaskun,jossa on kulkuohje majoituskohteeseen. Ennakkomaksu on 30%. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy:llä on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus on maksettava kuukautta ennen vuokra-ajan alkua.

PERUUTUKSET

Peruutus on AINA tehtävä kirjallisesti Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy:lle. 

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa: 

-      28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista varausmaksua ei palauteta.

-      -         Myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista veloitetaan koko vuokra. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut KiinteistöyhtiöTuumailevi Oy:lle. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai hänen lähiomaisensa sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuunottamatta 30% varausmaksua ja peruutuskuluja 46,50 € (ryhmät 62 €). Peruutus on tehtävä välittömästi. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy:lle 14 vuorokauden kuluessa peruutuksesta. Peruutus on tehtävä ennen vuokrausajan alkua. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

KIINTEISTÖYHTIÖ TUUMAILEVI OY:N OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevaa suorituksia ei makseta ajallaan on Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy:llä oikeus perua varaus.

AVAINTEN LUOVUTUS

Avain lähetetään postitse n. viikkoa ennen oleskelun alkua ja vuokraajan tulee myös palauttaa avain lähettäjälle postitse, ellei toisin ole sovittu.Avaimenluovuttajalla on oikeus periä avaimen katoamisesta aiheutuneet kulut (esim. lukkojen uudelleensarjoituksen ja uudet avaimet).

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12. Vuokraan sisältyy vuodevaatteet, perusastiasto, takkapuut , sähkö sekä siivousvälineet ja -aineet. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet sekä vastaa lomamökin siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä ellei toisin ole sovittu. Tupakointi kielletty majoitushuoneistoissa! Mikäli huoneistoissa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut, kuitenkin min. 300 .Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu, on Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy:llä tai huoltajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena.

VAHINGOT

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot  Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy:lle.

HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan / huolitsijan huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla / huolitsijalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista ylläolevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

HENKILÖMÄÄRÄ

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy:n lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuonnista majoituskohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Korjaa lemmikkisi jätökset pihaympäristöstä.

VALITUKSET

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy:lle tai huoltajalle. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen jatkokäsittelyä varten Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy:lle viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Kiinteistöyhtiö Tuumailevi Oy ei vastaa painamisen jälkeen  tulleista muutoksista.

Alkusivulle